بازگشت به صفحه اصلی

تماس با آزمایشگاه

ایران، مرکزی، اراک، خیابان عباس آباد، میدان 7 تیر (سه راه ارامنه)، کوچه شکرائی، نبش کوچه بروجردیان، ساختمان نظیری، آزمایشگاه پاتوبیولوژی سینا اراک

سوالی دارید؟